Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til finansministeren

Datert: 06.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "930 000 mennesker i Norge lever av offentlige overføringer. Offentlig forbruk økte med 37% på 1980-tallet, og var i 1990 130% høyere enn i 1970. Offentlige stønader utgjorde 21% av BNP i 1991. Nesten en million mennesker, eller 22% av befokningen fikk langtidsytelser fra folketrygden.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjøre noe med situasjonen?"


Les hele debatten