Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 04.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Hva er Regjeringens begrunnelse for at man tillater at statlige lotterier kan ha pengepremier på flere millioner kroner, mens frivillige organisasjoner som for eksempel Blindeforbundet, ikke får ha høyere penge- premier enn 250 000 kroner?"


Les hele debatten