Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 05.05.1993
Fremsatt av: Knut Johannes Risnes (KrF)
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Erfaringene avdekker nå at det i enkelte kommuner finnes så tungt pleie- og omsorgstrengende psykisk utviklingshemmede (spesielt autister) at en har store vanskeligheter med å klare å gi et forsvarlig tilbud.

Hva vil sosialministeren gjøre for at det skal bli mulig å gi disse et tilfredsstillende tilbud?" (Tatt opp av representanten Knut Risnes)


Les hele debatten