Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til helseministeren

Datert: 29.04.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Fylkessjukehuset på Stord er med i stykkprisforsøket som fortsetter ut 1993. Sykehuset har fått pålegg om å legge opp sitt budsjett for 1994 som en ren videreføring av det ordinære budsjett for 1993. Dette vil si en reduksjon i forhold til forventet regnskap for 1993, på ca. 9 mill. kroner.

Er helseministeren enig i at det skal benyttes en slik fremgangsmåte?"


Les hele debatten