Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til helseministeren

Datert: 04.05.1993
Fremsatt av: Berit Brørby (A)
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Luftambulansen på Dombås har hatt en høy akuttmedisinsk beredsskap med Norsk Luftambulanses opplegg. Dette er viktig med de lange avstander til sykehus som er i dette området.

Hvordan mener helseministeren dette tilbudet best kan organiseres videre?" (Tatt opp av reprsentanten Berit Brørby Larsen)


Les hele debatten