Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (Uavh) til forsvarsministeren

Datert: 06.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (Uavh): "I VG 29. april 1993 uttaler kommandørkaptein Torstein Myhre i kyst- vakten at overvåkningskapasiteten må fordobles hvis man skal ivareta ressursene i Barentshavet.

Vil forsvarsministeren påse at dette spørsmålet tas alvorlig, i lys av Norges særskilte forvaltningsansvar i denne sammenheng?"


Les hele debatten