Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "I tilknytning til de mange kirkebranner som har vært de siste to år, er en blitt informert om den manglende brannsikring av kirkene generelt, og også spesielt gjelder dette våre 28 gjenværende stavkirker. Miljøvern- ministeren har uttalt at det ikke skal stå på midler når det gjelder denne sikring, men foreløpig er lite skjedd.

Vil statsråden ta initiativ til en snarlig framdrift i denne sak?"


Les hele debatten