Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Miljøverndepartementet har gitt to ulike uttalelser, med motstridende konklusjoner om den juridiske berettigelsen av at Bergen kommune krever å ha monopol på avfallsbehandling fra Bergen Havn. I innst. S. nr. 56 for 1992-93 uttrykker kommunal- og miljøvernkomiteen skepsis til at det etableres monopoler innenfor håndtering av ulike avfallskategorier.

Vil statsråden foreslå endringer i lovverket, for å få konkurranse innen avfallsbehandlingen?"


Les hele debatten