Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til justisministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av justisminister Grete Faremo

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stillingen som lensmann i Vestre Slidre vert ledig frå 1. oktober 1993. Det er skapt usikkerheit om ny tilsetting.

Vil det bli tilsett lensmann i fast stilling i Vestre Slidre når noverande lensmann går av med pensjon?"


Les hele debatten