Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 18.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det verserer i dag en barnevernsak i Vest-Telemark med forslag om omsorgsovertakelse, ensidig begrunnet i en psykologuttalelse om at moren har for lav IQ.

Mener ikke barne- og familieministeren at barnevernet er på farlige veier om det er foreldres intelligens som heretter skal være avgjørende for omsorgsovertakelse?"


Les hele debatten