Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til administrasjonsministeren

Datert: 12.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av administrasjonsminister Oddny Aleksandersen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "I ti år har A/S Norske Shell betalt etterutdanning til ansatte i den sentrale statsforvaltning. I noen tilfeller er dette de samme byråkrater som til daglig påvirker oljeselskapets rammevilkår på den norske kontinental- sokkelen.

Ser statsråden prinsipielle betenkeligheter ved en slik finansiering, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre?"