Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 18.05.1993
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 26.05.1993 av sosialminister Grete Knudsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Nordagutu Rehabiliteringssenter i Telemark drives av Telemark fylkes- kommune som en integrert del av sykehusenes ortopediske behandlingstilbud. Rehabiliteringssenteret er imidlertid kun godkjent i gruppe 2.

Kan Nordagutu regne med å bli godkjent i gruppe 1 fra 1994 når nå fylkestinget har gjort vedtak om utbygging av senteret i henhold til de krav som er fremsatt for godkjennelse i gruppe 1?"


Les hele debatten