Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 15.10.1993
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 27.10.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Planane om Stad skipstunnel har vore omtala i Stortinget fleire gonger.

Kor langt er planane om tunnelen komne, og når kan Stortinget rekne med å få denne saka lagt fram?"


Les hele debatten