Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 21.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "I Nord-Norge, og Finnmark spesielt, har bruk av videokonferanse- tjenester innenfor undervisning og telemedisin gitt en positiv utvikling av landsdelen. De høye prisene som Televerket nå setter på disse tjenestene fører til en nedleggelse av tilbudene.

Vil Regjeringen sørge for at prisen på disse tjenestene fastsettes til et akseptabelt nivå for brukerne?"


Les hele debatten