Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 12.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "De nye prognosene for trafikkgrunnlaget ved forlenging av Nord-Norge- banen NSB har utført for departementet, er basert på en nedgang i folke- tallet i Nord-Norge med 10% fram mot år 2025, mens landet som helhet vil få en vekst på 13%.

Er denne prognosen i tråd med Regjeringens mål for utviklingen av den nordlige landsdelen, og vil den bli lagt til grunn ved Regjeringens vurdering av forlenging av banen?"


Les hele debatten