Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Det er kome fram informasjon om at berre vel 50% av studentane på Blindern tek opp studielån.

Har statsråden informasjon om kva dette kan skuldast, og vil stats- råden ta initiativ til å undersøkja nærare kva dette kan skuldast for å finna eventuell samanheng med sosial bakgrunn, studieprogresjon med vidare?"


Les hele debatten