Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Datert: 22.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av helseminister Werner Christie

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): "Kor langt har departementet kome med saka om lovfesta jordmorteneste i kommunane og kva tankar har statsråden om organiseringa av denne tenesta?"


Les hele debatten