Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 20.10.1993
Fremsatt av: May-Helen Molvær Grimstad (KrF)
Besvart: 27.10.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Den 28. oktober 1993 starter Statoil prøveboring i to blokker utenfor Runde/Stadlandet på Mørekysten (Møre I).

Hvilke vurderinger gjør statsråden seg når det gjelder konsekvensene for miljø, fuglebestand og fiskeressurser av leteboring i dette området?" (Tatt opp av representanten May-Helen Molvær Grimstad)


Les hele debatten