Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Studentene ved Økonomisk College i Oslo står i fare for å bli nektet eksamen fordi de mener de som studenter ved en offentlig høyskole ikke kan pålegges å betale skolepenger og derfor nekter dette. Problemet skyldes at Oslo kommune og staten ikke har blitt enige om vilkårene for en statlig overtakelse av høyskolen.

Vil kirke-, utdannings- og forskningsministeren sørge for at studentene får ta eksamen?"


Les hele debatten