Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Regjeringa har vedteke at fellesadministrasjonen for høgskulane i Telemark skal liggje i Porsgrunn. Fleirtalet i statens høgskulestyre gjekk inn for Bø. Dette har skapt lokal uro og strid.

Kan statsråden med bakgrunn i dette grunngje stadvalet, og garantere at det ikkje er eit signal om stans i den faglege utbygginga i Bø og på Notodden?"


Les hele debatten