Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 22.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Hvilke konkrete krav har EF stilt til Norge i forhandlingene om transitt og dumpingspørsmål i EØS-sammenheng, og hva er status i disse forhandlingene?"


Les hele debatten