Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Hyppige medieoppslag om slett og uverdig behandling av eldre syke mennesker, nå senest et tilfelle i Porsgrunn der en 97-årig hjelpeløs mann ble tvangsutskrevet fra et sykehjem, stiller spørsmål ved de statlige tilsynsfunksjoner.

Mener helseministeren at det statlige tilsyn med eldreomsorgen i kommunene er tilstrekkelig?"


Les hele debatten