Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 28.10.1993
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 03.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Spørsmålet om mineralleiting i Finnmark er blitt aktualisert den siste tiden etter at Rio Holding Norway A/S har søkt om eksklusive rettigheter i forbindelse med leiting etter og eventuell utnytting av slike mineraler. Blant annet er hverken Finnmark fylkesting eller Sametinget forespurt.

Vil Nærings- og energidepartementet ta et initiativ for at Sametinget og fylkestinget skal bli hørt i denne forbindelse?"


Les hele debatten