Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Rogaland fylkesting har søkt Kommunaldepartementet om høve til å stilla fylkeskommunal garanti til Tungenes ferjeterminal A/S som finansierer Rennfastprosjektet. Søknaden er avslegen.

Korleis samsvarer Kommunaldepartementet si praktisering av ny kommunelov med det som er sagt i Innst. S. nr. 16 for 1991-92 om fylkes- kommunal garantistilling?"


Les hele debatten