Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 09.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Kommunal- og arbeidsministeren uttalte til Aftenposten 6. november 1993 at "Nye Fredrikstad" vil spare 30 prosent av administrasjonskostnadene etter sammenslutningen. De som er engasjert i sammenslåingsprosessen stiller seg uforstående til det høye innsparingspotensialet, og i budsjett- forslaget legges det til grunn en innsparing på 17 prosent.

På hvilket grunnlag bygger statsråden sine uttalelser?"


Les hele debatten