Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Larvik kommune er pålagt utbygging av kloakkrenseanlegg som også skal fjerne næringssalter. Et beløp på rundt 30 mill. kroner av totalinvesteringen på 150 mill. kroner utgjør installasjonen av renseanlegg for nitrogenutslipp.

Finner statsråden det forsvarlig å opprettholde dette del-pålegget når viktige, nasjonale vitenskapelige miljøer avviser at næringssalttilførsel til åpent hav forurenser?"


Les hele debatten