Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Fra flere hold har det blitt tatt til orde for skattesubsidier til skattytere som har ansatt vaskehjelper og hushjelper.

Hva mener statsråden om slike forslag, og planlegger Regjeringa endringer i skattesystemet på dette området?"


Les hele debatten