Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "På tross av statsrådens løfte om amnesti til rettssaken 16. november 1993, ble Elisabeth Østgård etter instruks fra departementet arrestert i Narvik sist torsdag kveld.

Hvorfor instruerte departementet lensmannen om dette, og var statsråden da kjent med en psykologisk sakkyndig uttalelse i saken datert 7. november 1993 som konkluderte med rosende omtale og at Elisabeth Østgård bør beholde den daglige omsorg for sin datter?"


Les hele debatten