Spørretimespørsmål fra Roger Gudmundseth (A) til sosialministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Roger Gudmundseth (A)

Spørsmål

Roger Gudmundseth (A): "I budsjettfremlegget for 1994 fremgår at to nye hjelpemiddelsentraler skal igangsettes. Nord-Trøndelag fylke har sterkt savnet dette tilbudet.

Kan sosialministeren nå love at Nord-Trøndelag får etablert hjelpe- middelsentral i 1994?"


Les hele debatten