Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til helseministeren

Datert: 11.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av helseminister Werner Christie

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Det er kjent at 10 barn på kuvøseavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim, i forbindelse med en virusinfeksjon i vår, er blitt behandlet med immunglobulin basert på plasma fra det tyske firmaet UB-Plasma, Koblenz.

Hvilke rutiner har vi for innføring og bruk av blodprodukter fra andre land, og hva vil helseministeren gjøre for å sikre kvaliteten på de produkter som brukes?"


Les hele debatten