Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til utenriksministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.12.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Hovudforsamlinga i FN gjorde 15. november 1993 vedtak om å oppmode Russland om å trekkje ut dei russiske soldatane frå Estland og Latvia.

Kva vil Regjeringa gjere for å medverke til at denne oppmodinga vert teke til fylgje?"


Les hele debatten