Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 25.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Vil de foreslåtte kraftlinjeføringer til Kollsnes berøre innflyvnings- korridorene til Flesland flyplass og dermed ha betydning for trafikksikker- heten for de luftfartøy som trafikkerer området?"


Les hele debatten