Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Datert: 01.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Det er avdekket at asfaltstøvet fra gatene i Trondheim inneholder asbest. Støvplagen fra vegtrafikken er i seg selv et helse- og miljøproblem, som forsterkes ytterligere ved de nye opplysningene om asbeststøv som har kommet fram.

Hvilke initiativ vil samferdselsministeren ta i den anledning?"


Les hele debatten