Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Personalpolitikken i samferdselsbedriftene er omstridt. Det gjelder bruk av overtid, midlertidige tilsettinger og korttidskontrakter. Jeg viser til artikkel i Posthornet nr. 10 1993 som blant annet omhandler kontrakts- vikarordningen.

Er en slik personalpolitikk verdig en offentlig bedrift?"


Les hele debatten