Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "En svensk transportør har fått avslag på en anke om å få transportere husmoduler fra svenskegrensen til OL på Lillehammer fordi de er 10 cm for brede. En norsk transportør har tidligere fått dispensasjon for å transportere nøyaktig like brede moduler fra Sandefjord til Lillehammer.

Mener samferdselsministeren at dette er en hensiktsmessig måte å diskriminere svensker på?"


Les hele debatten