Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 08.12.1993 av justisminister Grete Faremo

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "NRK sine kor har framheva seg med høg kvalitet både nasjonalt og inter- nasjonalt. Kringkastingskora har vore ei inspirasjonskjelde for mange kor kring i landet og har rekruttert mange sangtalent. Ifølgje Aftenposten 1. de- sember 1993 er det planar i NRK om å kvitte seg med Jentekoret, Studiokoret og Sølvguttene. Jentekoret står i fare for å bli lagt ned alt frå nyttår.

Vil statsråden ta initiativ til at desse kora kan halde fram i NRK sin regi?"


Les hele debatten