Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 02.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Oslos politimester Willy Haugli ber i en kronikk i Aftenposten 2. desember 1993 om 200 nye kontorfunksjonærstillinger for å frigjøre politibetjenter. Det er tilliten til rettsstaten som står på spill, hevder han.

Vil Regjeringen imøtekomme dette rimelige og helt nødvendige ønske fra Oslos politimester?"


Les hele debatten