Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til sosialministeren

Datert: 03.12.1993
Besvart: 08.12.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): "Opplysninger fra Rikstrygdeverket blant annet gjennom bladet Sosial Trygd og media for øvrig, viser at det er avdekket at leger på forskjellige måter har sikret seg urettmessige trygderefusjoner både for utførte og ikke utførte pasientbehandlinger.

Hvilke tiltak mener sosialministeren kan settes inn for å hindre slik misbruk av trygdens midler?"


Les hele debatten