Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Datert: 17.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av helseminister Werner Christie

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Rogaland blir et stort antall pasienter henvist til private klinikker fordi de ikke kommer inn under ventelistegarantien. Denne ekskludering av pasientgrupper legger grunnlag for et delt helsevesen.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre en slik utvikling?"


Les hele debatten