Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 22.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Rapportene til Rogaland Fiskarlag tyder på at det i den senere tid har pågått dumping av makrell i betydelig omfang. Flere trålere som har drevet rekefiske eller trålfiske etter øyepål og konsumfisk har fått fangst og utstyr for store verdier ødelagt fordi de har fått råtten makrell i trålen.

Hva vil fiskeriministeren gjøre for å få stanset den ulovlige og miljø- forurensende dumpingen av makrell i Nordsjøen?"


Les hele debatten