Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 26.11.1993
Besvart: 08.12.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ved fleire høve har det vorte stilt spørsmål ved dei krav til eigen- kapital som blir stilt for å få støtte frå Statens nærings- og distrikts- utviklingsfond sin eigenkapitaldivisjon. Eg viser mellom anna til oppslag i Stavanger Aftenblad 25. november 1993.

Tolkar næringsavdelingane i fylka regelverket i SND på ein feil måte, og kor mange søkjarar, med mindre enn ein million i eigenkapital, har fått støtte frå SND sin eigenkapitaldivisjon?"


Les hele debatten