Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 03.12.1993
Fremsatt av: Kjell Magne Bondevik (KrF)
Besvart: 15.12.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Øksendalsøra er blant annet av Riksantikvaren, Direktoratet for Naturforvaltning og andre faginstanser karakterisert som svært verneverdig. Departementet har tidligere unntatt deler av området fra regulering. Forslag om utbygging også av disse arealene har i lang tid ligget på statsrådens bord.

Vil statsråden nå avklare saken og sørge for vern av dette unike natur- og kulturområdet?" Tatt opp av Kjell Magne Bondevik


Les hele debatten