Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): "Nordsjøavtalen har ført til ei omfattande økonomisk og teknisk planlegging av renseanlegg i kommunane. Kommunane har til nå fått signal om statsstøtte til renseanlegga. Nå er kommunane vest for Lindesnes usikre på kva dei kan forventa av statleg medverking.

Budsjettet for 1994 er no avklara, men kva planar har departementet om tilskot til renseanlegg som kommunane byggjer vidare utover i 1990-åra?"


Les hele debatten