Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Statsråd Thorbjørn Berntsen uttaler at "det ikke vil være mulig for Oslo kommune å utarbeide et plangrunnlag, samt fatte de nødvendige vedtak som sikrer at et nytt Rikshospital på Gaustad kan bygges innenfor de rammer som er vedtatt av Stortinget.". På denne bakgrunnen vil staten overta planarbeidet.

Meiner statsråden at ei slik statleg overkjøring er heldig, og bør ein ikkje her fylgje dei same spelereglane som i andre byggjesaker sjølv om det er staten sjølv som skal byggje?"


Les hele debatten