Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Datert: 10.12.1993
Fremsatt av: Ole Johs. Brunæs (H)
Besvart: 15.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "I budsjettforslaget for 1994 er det foreslått en økning i gebyrer for Luftfartsverket på 18,8%. Det viser seg at økningen i flere tilfeller er på nærmere 100 og 200%. Økningen rammer først og fremst enkeltpersoner ved sertifikatfornyelse. Det som før kostet kr 267 koster nå opp til kr 800.

Finner statsråden en slik økning rimelig, og står prisen i forhold til det som er en ren ekspedisjonssak og som er en del av myndighetenes faste kontroll av flygere og annet personell i luftfarten?" Tatt opp av Ole Brunæs


Les hele debatten