Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 10.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Ekspressgodstilbudet i NSB skal nå omstruktureres, ved at det fjernes som tilbud på de fleste stasjoner. Dette skjer samtidig som det hevdes at jernbanen er et satsingsområde. Denne endring medfører at NSBs tilbud reduseres samt at meir gods føres over på veg.

Er dette i tråd med Regjeringas målsettinger?"


Les hele debatten