Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til justisministeren

Datert: 10.12.1993
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 15.12.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I samsvar med EFs direktiv om virksomhetsoverdragelse ble det vedtatt nytt kap. XII A i arbeidsmiljøloven. Blant annet inneholder § 73 C regler om vern mot oppsigelse som følge av virksomhetsoverdragelse.

Hvordan står statens overtakelse av vaktholdstjenesten i Regjerings- bygget i forhold til disse bestemmelser?"


Les hele debatten