Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 09.12.1993
Besvart: 15.12.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Ved behandling av rusmiddelmeldinga pekte flertallet på at det er et særskilt behov for å verne fosteret mot skader som påføres ved morens rusmiddelmisbruk.

Når vil statsråden fremme forslag om å endre sosiallovens § 6.2 slik at den utvides til også å gjelde fosterets helse?"


Les hele debatten