Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 07.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av utenriksminister Johan Jørgen Holst

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "FNs Urbefolkningsår 1993 er av mange kalt for det "hemmelige urbefolk- ningsår", grunnet lite konkret handling. I Mexico har det i senere tid vært opptøyer blant indianerne. Kampen står om jordrettigheter og NAFTA-avtalen.

Vil Regjeringen gjøre noe for å støtte deres forsvarskamp i denne situasjonen?"


Les hele debatten