Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til finansministeren

Datert: 04.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): "UNI Storebrand eier Værdalsbruket etter dispensasjon fra forsikrings- virksomhetslovens bestemmelser gitt 6. august 1990. I dispensasjonen fra Finansdepartementet heter det at UNI Storebrand må avhende eiendommen innen rimelig tid. Det er hittil ikke funnet nye eiere til bruket.

Hva har statsråden gjort, og hva vil statsråden gjøre, for å bidra til et eierskifte i tråd med dispensasjonsvilkårene?"


Les hele debatten